Benvinguts !

L’empresa Centroplag S.L. desenvolupa des de 1989 tasques de diagnosi, tractament i control de plagues, tant en l’àmbit urbà com forestal. Degut a la nostra experiència, portem a terme un conjunt de tècniques dins del control integrat de plagues, amb un mínim impacte ambiental i risc per les persones.

Disposem de la ISO 14001 de Gestió ambiental com a empresa de tractaments.

Estem donats d’alta en el registre oficial d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) tant per als tractaments de Desinfecció, Desinsectació i Desrratització (DDD) al Departament de Sanitat, com per als tractaments fitosanitaris al (ROPO) Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, (DAAR)

Diagnòstic Atomització
Lluita biològica Injeccions al sòl
Plagues Mosquit Tigre


Polítiques de Calitat i Medi Ambient.
Centroplag, S.L.- Carretera Sabadell KM 13, 08191 Rubi (Barcelona) - Tel 935 881 470 / 608 69 06 34